Facebook

Youtube

Đôi nét về chùa Tiên Lữ – Hà Tĩnh

Chùa Tiên Lữ được bao quanh bởi đồi núi

Ai một lần ghé thăm sẽ rung cảm nơi non nước hữu tình duyên xưa, nghe suối chảy, nghe chim trời vọng hát chuông ngân, xa lánh bụi Trần nơi trầm cảnh, vọng nguyện liên Thuỳ về chơi cùng mây tịnh, nghe những dòng lịch sử sót lại ẩn trú Sơn Khê.
Bài thơ của thầy trụ trì chùa sáng tác
Áng nhạm mây Hồng tinh khôi
Cảnh Am Tiên Lữ, ngân lời kinh Thi,
Giã từ Vương Hậu ra đi
Di Sơn dựng thảo, dung nghi thanh bần.

Long chầu Hổ phục Đèn Dâng
Tượng Sơn thủy mặt, chuông ngân kinh Huyền,
Chấp tay buôn nhẹ Tịnh thiền
Thảo Am Tiên Lữ, giữa miền Huyền không.

Suối khe hai lối sen Hồng
Tựu linh khí thủy, cõi lòng nhẹ tênh,
Núi Đá kẻ vẽ trăng xinh
Thanh âm phiến đá, giải kinh Di Đà.

Gom sương vén áng chiều Xa
Bạch Ngọc Hoàng Hậu, nhuộm Tà áo nâu,
Pháp Hoa thâm nhập nhiệm mầu
Khéo duyên chọn cảnh, hồi đầu chân tu.

Bỏ tâm tà vọng chữ ngu
Ngộ Thiền Chánh pháp, lối từ thong dong,
Ghé Thăm Tiên Lữ núi Hồng
Khéo bàn Tay thợ, đặc trong cung trời.

An nhiên mây trắng tinh khôi
Ngẫm xem nhân thế, hát lời kinh khuya,
Vọng tuyền Trẫm ứng trình thưa,
Sắc Phong Cổ Tự, Đại thừa Truyền Trao.

Ôm kinh tạng tuệ trăng sao
Thanh âm cảnh Phật, pháp nào Cao siêu,
Bậc Thanh tu dáng uy kiều
Ngàn năm còn mãi, bóng chiều Nhạn bay.

Ảnh tác giả chụp cùng thầy trụ trì tại chùa Tiên Lữ 
Chùa được xây dựng Từ năm 1428 đến 1433 dưới thời Vua Trần Duệ Tôn, khai Sơn kiến tạo xây dựng do Tỳ Kheo Ni Bạch Ngọc Hoàng Hậu (tục danh:Trần Thị Ngọc Hào), vợ thứ ba vua Trần Duệ Tôn, người đã có công lớn giúp Lê Lợi đánh thắng giặc Minh xâm lược. Hiện nay, chùa là nơi thờ Phật tổ Như Lai, Đức A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát và đặc biệt là hai mẹ con hoàng hậu Bạch Ngọc (Trần Thị Ngọc Hào) và Trịnh Thục (Trần Thị Ngọc Hiền).
Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ – xã Tân Dân – huyện Đức Thọ – Hà Tĩnh.
Bình luận