Chi tiết các huyện thị của tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là một tỉnh nằm ở phía Bắc Trung Bộ, là nơi tiếp giáp và gắn kết các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Với diện tích 5.990,53 km2 , Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 10 huyện. Hiện nay, các huyện thị của tỉnh Hà Tĩnh đang phát triển không ngừng và đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của kinh tế nước nhà.

Các huyện thị của tỉnh Hà Tĩnh

Các huyện thị của tỉnh Hà Tĩnh gồm có:

 • 1 thành phố: Thành phố Hà Tĩnh
 • 2 thị xã: Thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh
 • 10 huyện: Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang và Lộc Hà

Các xã phường thị trấn của tỉnh Hà Tĩnh

Với 13 đơn hành chính cấp huyện, các xã phường thị trấn của tỉnh Hà Tĩnh cũng khá phong phú. Theo cập nhật mới nhất, tỉnh này đang có 216 đơn vị hành chính cấp xã trong đó gồm 21 phường, 13 thị trấn và 182 xã.

Các xã phường thuộc thành phố Hà Tĩnh

Hiện tại, thành phố Hà Tĩnh gồm 16 đơn vị hành chính cấp xã phường. Trong đó có:

 • 6 xã: Thạch Hà, Thạch Môn, Thạch Đồng, Thạch Hưng, Thạch Bình, Thạch Trung.
 • 10 phường: Trần Phú, Nam Hà, Bắc Hà, Nguyễn Du, Tân Giang, Hà Huy Tập, Tân Giang, Đại Nài, Thạch Linh, Thạch Quý.

Các xã phường thuộc thị xã Kỳ Anh

Thị xã Kỳ Anh là khu vực phát triển không thua kém gì thành phố Hà Tĩnh với 12 đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm:

 • 6 xã: Kỳ Ninh, Kỳ Lợi, Kỳ Hưng, Kỳ Nam, Kỳ Hoa, Kỳ Hà
 • 6 phường: Sông Trí, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Phương, Kỳ Long, Kỳ Liên.

Các xã phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh

So với Kỳ Anh thì diện tính thị xã Hồng Lĩnh eo hẹp hơn nên khu vực chỉ chia thành 6 đơn vị hành chính cấp xã phường bao gồm:

 • 1 xã: Thuận Lộc
 • 5 phường: Đức Thuận, Nam Hồng, Bắc Hồng, Trung Lương, Đậu Liêu.

Các xã thị trấn thuộc huyện Đức Thọ

Các đơn vị hành chính ở huyện Đức Thọ rất phong phú khi có đến 28 xã và thị trấn tại đây. Cụ thể:

 • 1 thị trấn: Đức Thọ
 • 27 xã: Tân Hương, Đức Đồng, Đức Lạng, Đức Quang, Đức Vĩnh, Đức Châu, Đức Tùng, Trường Sơn, Liên Minh, Đức Thịnh, Đức Yên, Đức La, Đức Thủy, Yên Hồ, Thái Yên, Đức Nhân, Tùng Ảnh, Đức Hòa, Đức Lâm, Đức Thanh, Đức Dũng, Đức Lập, Đức An, Đức Lạc, Bùi Xá, Trung Lễ, Đức Long.

Các xã thị trấn thuộc huyện Nghi Xuân

Nghi Xuân là một huyện nổi tiếng của Hà Tĩnh với 19 xã và thị trấn, trong đó bao gồm:

 • 2 thị trấn: Nghi Xuân và Xuân An
 • 17 xã: Cương Gián, Xuân Lĩnh, Xuân Lan, Xuân Liên, Xuân Hồng, Xuân Viên, Xuân Thành, Xuân Mỹ, Xuân Yên, Xuân Hải, Xuân Giang, Tiên Điền, Xuân Phổ, Xuân Đan, Xuân Trường, Xuân Hội, Cổ Đạm.

Các xã thị trấn thuộc huyện Can Lộc

Huyện Can Lộc được chia thành 23 đơn vị cấp xã thị trấn gồm:

 • 1 thị trấn: Nghèn
 • 22 xã: Sơn Lộc, Mỹ Lộc, Quang Lộc, Đồng Lộc, Xuân Lộc, Trung Lộc, Tiến Lộc, Vĩnh Lộc, Gia Hành, Khánh Lộc, Phú Lộc, Yên Lộc, Tùng Lộc, Trường Lộc, Thường Nga, Song Lộc, Thanh Lộc, Vượng Lộc, Thuần Thiện, Thượng Lộc, Kim Lộc và Thiên Lộc.

Các xã thị trấn thuộc huyện Thạch Hà

Thạch Hà có tổng cộng 31 xã và thị trấn, cụ thể:

 • 1 thị trấn: Thạch Hà
 • 30 xã: Ngọc Sơn, Thạch Hải,  Thạch Bàn, Thạch Kênh, Thạch Sơn, Thạch Liên, Thạch Đỉnh, Phù Việt, Thạch Khê, Thạch Long, Việt Xuyên, Thạch Tiến, Thạch Thanh, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Ngọc, Tượng Sơn, Thạch Văn, Thạch Vĩnh, Thạch Thắng, Thạch Lưu, Thạch Đài, Bắc Sơn, Thạch Hội, Thạch Tân, Thạch Lâm, Thạch Xuân, Thạch Hương, Nam Hương, Thạch Điền.

Các xã thị trấn thuộc huyện Cẩm Xuyên

Huyện Cẩm Xuyên có 2 thị trấn và 25 thị xã:

 • 2 thị trấn: Cẩm Xuyên và Thiên Cầm
 • 25 thị xã: Cẩm Hòa, Cẩm Dương, Cẩm Bình, Cẩm Yên, Cẩm Vĩnh, Cẩm Thành, Cẩm Quang, Cẩm Nam, Cẩm Huy, Cẩm Thạch, Cẩm Nhượng, Cẩm Thăng, Cẩm Duệ, Cẩm Phúc, Cẩm Lĩnh, Cẩm Quan, Cẩm Hà, Cẩm Lộc, Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, Cẩm Mỹ, Cẩm Trung, Cẩm Sơn, Cẩm Lạc, Cẩm Minh.

Các xã thị trấn thuộc huyện Kỳ Anh

Huyện Kỳ Anh có 21 xã và 0 thị trấn: Kỳ Xuân, Kỳ Bắc, Kỳ Phú, Kỳ Phong, Kỳ Tiến, Kỳ Giang, Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Trung, Kỳ Thọ, Kỳ Tây, Kỳ Thượng, Kỳ Hải, Kỳ Thư,  Kỳ Châu, Kỳ Tân, Kỳ Hợp, Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc.

Các xã thị trấn thuộc huyện Hương Sơn

Hương Sơn có 32 đơn vị hành chính cấp xã thị trấn với:

 • 2 thị xã: Phố Chân và Tây Sơn
 • 30 xã: Sơn Hồng, Sơn Tiến, Sơn Lâm, Sơn Lễ, Sơn Thịnh, Sơn An, Sơn Giang, Sơn Lĩnh, Sơn Hòa, Sơn Tân, Sơn Mỹ, Sơn Tây, Sơn Ninh, Sơn Châu, Sơn Hà, Sơn Quang, Sơn Trung, Sơn Bằng, Sơn Bình, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Trà, Sơn Long, Sơn Diệm, Sơn Thủy, Sơn Hàm, Sơn Phú, Sơn Phúc, Sơn Trường, Sơn Mai.

Các xã thị trấn thuộc huyện Hương Khê

Huyện Hương Khê chia thành 21 xã và 1 thị trấn:

 • 1 thị trấn: Hương Khê
 • 21 xã: Phương Mỹ, Hà Linh, Hương Thủy, Hòa Hải, Phương Điền, Phúc Đồng, Hương Giang, Lộc Yên, Hương Bình, Hương Long, Phú Gia, Gia Phố, Phú Phong, Hương Đô, Hương Vĩnh, Hương Xuân, Phúc Trạch, Hương Trà, Hương Trạch, Hương Lâm, Hương Liên.

Các xã thị trấn thuộc huyện Vũ Quang

Vũ Quang có 12 đơn vị hành chính cấp xã thị trấn, trong đó:

 • 1 thị trấn: Vũ Quang
 • 11 xã: Ân Phú, Đức Giang, Đức Lĩnh, Sơn Thọ, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Liên, Hương Điền, Hương Minh, Hương Thọ, Hương Quang.

Các xã thị trấn thuộc huyện Lộc Hà

Lộc Hà là một huyện nhỏ có 13 xã và không có thị trấn nào, cụ thể các xã ở huyện Lộc Hà như sau: Tân Lộc, Hồng Lộc, Thịnh Lộc, An Lộc, Bình Lộc, Ích Hậu, Phù Lưu, Thạch Bằng, Thạch Mỹ, Thạch Kim, Thạch Châu, Hộ Độ, Mai Phụ.

Nhờ kinh tế không ngừng phát triển mà các huyện thị của tỉnh Hà Tĩnh qua các năm cũng có nhiều sự thay đổi. Hi vọng, bài viết trên giúp bạn nắm rõ hơn về các cấp hành chính của khu vực này.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận