Chùa Thanh Quang Thạch Hà – Hà Tĩnh

Địa chỉ:Xã Thạch Đỉnh – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh
Mục địa điểm:

Chùa Thanh Quang thuộc xã Thạch Đỉnh – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh, là một ngôi chùa thuộc miền trung du của tỉnh Hà Tĩnh.

Chùa luôn được chăm sóc sạch đẹp bởi người dân địa phương.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trao quyết định bổ nhiệmt trụ trì cho Địa đức Thích Thiện Nhơn.

Địa chỉ: Xã Thạch Đỉnh – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh