Đền Nguyễn Thị Bích Châu Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Địa chỉ:Xã Kỳ Ninh thị xã Kỳ Anh, Thành phố Hà Tĩnh
Mục địa điểm:

Đền thờ bà Bích Châu, cung phi vua Trần Duệ Tông. Là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn có nhiều công đối với đất nước.

Cổng chính vào khu đền thờ thánh Nguyễn Bích Châu
Điện dâng hương trong khuôn viên đền thờ

Địa chỉ: Xã Kỳ Ninh thị xã Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh